PARSİYEL DİŞSİZLİĞİN DENTAL İMPLANTLAR VE TELESKOP TUTUCULUPROTEZLER İLE TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU


GEÇKİLİ O. , BURAL H. C. , Sönmez E., Yıldız İ.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.22, no.3, pp.298-305, 2012 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 22 Issue: 3
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.298-305

Abstract

Treatment of complete or partial edentulism

with implant supported fixed or removable dentures

are highly preferred today for improving retention,

stability and function of the prosthesis, reducing the

patients’ pain and discomfort and thus improving

patient satisfaction and quality of life. Ball, bar,

locator, magnetic and telescopic attachment systems

are used for implant supported removable dentures.

With the use of telescopic attachments in

implant supported removable dentures, an appropriate

entryway of the dentures can be prepared by

modifying the contours of the unparallel implants.

Additionally, in telescopic attachment systems, the

screw holes are only present on the primary

abutments; thus the appearance of the holes on the

external structure is avoided.

This clinical case report describes the

prosthetic rehabilitation of a patient who presented

with only a maxillary right canine with dental implants

and maxillary overdenture with telescopic attachments

and mandibular fixed prosthesis.

Tam ve parsiyel dişsizliğin implant destekli sabit

veya hareketli protezler ile tedavisi protezin stabilitesi

ve fonksiyonunu arttırmak, hastanın rahatsızlığı ve

ağrısını azaltmak ve dolayısıyla hasta memnuniyetini

ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla günümüzde çok

fazla tercih edilmektedir. İmplant destekli hareketli

protezlerde top başlı, bar, locator, mıknatıs veya

teleskop tutuculu sist

 

emler kullanılmaktadır.

İmplant destekli hareketli protezlerde teleskop

kullanımı ile paralel olmayan implantlarda konturlar

modifiye edilerek bu şekilde proteze uygun bir giriş

yolu sağlanabilmektedir. Ayrıca teleskop tutuculu protezlerde

dayanakların vida boşlukları sadece primerler

üzerinde bulunduğu için dış yapı üzerinde vida

boşluklarının oluşması da önlenmektedir.

Bu olgu sunumunda sağ üst kanin dişi haricindeki

tüm dişlerini kaybetmiş bir hastanın dental

implantlar ve üst çenede teleskop tut

 

uculu hareketli

parsiyel protez, alt çenede ise sabit bir protez ile

rehabilitasyonu anlatılmıştır.