HEMATOLOG KİTABI


Creative Commons License

Öksüz L. , Karakaş Z.

FEBRİL NÖTROPENİLİ HASTALARDA BAKTERİYEL TANI VE TEDAVİ, GÜNER HAYRİ ÖZSAN,TÜLİN TİRAJE CELHAN, Editör, GALENOS YAYINEVİ, İstanbul, ss.156-169, 2020

 • Basım Tarihi: 2020
 • Yayınevi: GALENOS YAYINEVİ
 • Basıldığı Şehir: İstanbul
 • Sayfa Sayıları: ss.156-169
 • Editörler: GÜNER HAYRİ ÖZSAN,TÜLİN TİRAJE CELHAN, Editör

Özet

 1. Febril nötropenik hastalarda enfeksiyon, üst ve alt solunum yolu, gastrointestinal sistem ve
  cilt gibi bölgeleri kapsayabilmektedir. Bakteriyel enfeksiyon tanısı için altın standart yöntem
  kan kültürü olmasına rağmen, bazı kısıtlılıklaı nedeniyle günümüzde ek olarak daha kısa
  sürede daha kesin sonuçlara ulaşılmasını sağlayan moleküler yöntemler (16S rRNA, PCR,
  sekanslama, tam otomatik sistemler, makine öğrenimi uygulamaları vb) kullanılmaya
  başlanmıştır. Erken dönem ampirik tedavi seçimi tercihleri için biyogöstergelerden
  (CRP, PCT, IL-8, IL-6, PreSep, sTrem-1) faydalanılabilmektedir. Etkili profilaksinin, ampirik
  tedavinin ve hasta yönetiminin en uygun şekilde yapılması için bölgesel patojen dağılımı
  ve direnç paternleri önemlidir. Bakteriyel enfeksiyonlarda etken patojenler zaman içinde
  değişkenlik göstermiş, önceleri Gram-negatif patojenler daha yaygın iken, daha sonra
  Gram-pozitiflerde artış gözlenmiş ve son 10 yıldır tekrar Gram-negatif patojenler artışa
  geçmiştir. Enfeksiyonların %80’ine endojen flora katkıda bulunmaktadır. Özellikle GSBL
  üretenler, ESKAPE grubu patojenler, MDR Gram-negatifler, VRE ve MRSA, klinikte en çok
  sorun oluşturan bakteriler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tedavi için düşük riskli hastalara
  genellikle kan kültürleri alındıktan sonra bir doz intravenöz antibiyotik verilerek ayaktan
  tedavi uygulanırken, yüksek riskli hastalar potansiyel enfeksiyonun değerlendirilmesi
  ve tedavisi için hastaneye yatırılmalıdır. Hastanın risk durumuna göre, antibiyotiklerin
  yanısıra, MBF ve CSF kullanımı da rehberler tarafından önerilebilmektedir.