Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Katılan Öğrencilerin Dijital Pedagojik Yeterliklerinin Belirlenmesi


Creative Commons License

KÖSE BİBER S. , ŞİMŞEK İ.

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016, vol.5, pp.571

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 5
  • City: Viyana
  • Country: Austria
  • Page Numbers: pp.571

Abstract

With this research it is aimed to determine the qualification of prospective teachers' ability who graduated from the faculties except the education faculties and have pedagogical training to use and create digital tools, under the technological changes taking place in learning environments. In line with this, “Digital and Pedagogic Competencies Scale of Pre-service Teachers” which was developed by Yaman, Aydemir and Demirtas (2013) was used as a data collection tool.

The sample of the study consisted of 1032 prospective teachers who participated in the pedagogical training program organized by a state university in Istanbul in 2014-2015 academic year. The findings obtained from the research reveals the insufficiencies of prospective teachers who have pedagogical training within the technological changes taking place in learning environments and what would be more appropriate to give priority in teacher training. As a result it has found that prospective teachers have intermediate competence in instructional and web digital pedagogy fields and with all fields of the general digital pedagogy. On the other hand in the research it is observed that prospective teachers who use computer and  the Internet  at good level, have also adequate level of digital pedagogy.

Bu araştırma ile öğrenme ortamlarında gerçekleşen teknolojik değişimler kapsamında, üniversitelerin eğitim fakülteleri dışındaki fakültelerinden mezun olan ve pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının dijital araçları kullanabilme ve oluşturabilme yeterliliğini belirleyebilmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmada veri toplama aracı olarak Yaman, Aydemir ve Demirtaş (2013) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarının Dijital Pedagojik Yeterlilikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2014-2015 eğitim öğretim yılında İstanbul’da bulunan bir devlet üniversitesinin düzenlediği pedagojik formasyon eğitim programına katılan 1032 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının, öğrenme ortamlarında gerçekleşen teknolojik değişimler kapsamında hangi açıdan eksik olduklarını ve öğretmen adaylarının eğitimlerinde nelere öncelik verilmesinin daha uygun olacağını ortaya çıkarmaktadır. Sonuç olarak öğretmen adaylarının öğretimsel ve web dijital pedagoji alanları ile genel dijital pedagoji alanlarının hepsinde orta düzeyde yeterliliğe sahip oldukları görülmüştür. Diğer yandan araştırmada bilgisayar ve interneti iyi düzeyde bilen öğretmen adaylarının dijital pedagoji bakımından da yeterli düzeye sahip olduğu görülmektedir.