Ahmedî (815/1412-13) ile Behiştî (917/1511-12?)’nin İskender-nâme’lerinin Şekil ve Muhteva Bakımından Karşılaştırılması


Creative Commons License

AYÇİÇEĞİ B.

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.129-204, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.129-204