Worringer’in Soyutlama Kuramı Bağlamında Erken Kültürlerin Modern Heykele Etkisi / Worringer’s Theory of Abstraction and the Influence of Early Cultures on Modern Sculpture


TÜKEL U.

Sanatta Etkileşim / Interactions in Art, Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Kasım 1998

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye