International classification systems of nursing diagnosis and practices: Medical education


Creative Commons License

Ay F.

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.28, no.4, pp.555-561, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 4
  • Publication Date: 2008
  • Title of Journal : TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI
  • Page Numbers: pp.555-561

Abstract

Nursing practice is a major component of health care. Nursing diagnosis and activities
classification systems are necessary for representing important aspects of “what nurses do”. Classification systems that is belong to nursing profession are define basis structure of nursing. It is constituted standard language for nursing. So, standard language is made easy to evaluate of research reasons. The classification systems are present a systematic method for data collection, planning nursing care and evaluation outcome. The objectives of nursing diagnosis and activities classification systems are to establish a common language for describing nursing practice in order to improve communication among nurses and other health care professions. Meanwhile, classification systems stimulate nursing research and help to provide data about nursing practice in order to influence health policymaking. The need to describe standart nursing language in terms of nursing diagnosis, nursing activities and outcomes of nursing care has been accepted internationally. American Nurses Association (ANA) has accept eight classification systems in terms of nursing and nursing care. This classification systems are translated to different language and have been used other
countries. Generally, nursing classification systems are focused three principal components (diagnosis, interventions and outcomes). This components may be connect with each other or indepent to other. This article aims are show benefits of classification systems in nursing and be guidelines for nursing care and interventions classification system in Turkey.

Hemsirelik uygulamaları sağlık bakımının en büyük parçasıdır. Hemsirelik tanıları ve
uygulamaları sınıflandırma sistemleri, hemsirelerin ne yaptığının önemini göstermek için gereklidir. Hemsirelik mesleğine özgü sınıflandırma sistemleri, hemsireliğin temel yapısını tanımlar. Hemsireler için standart dil olusturur. Standart dil, arastırma sonuçlarının değerlendirilmesini kolaylastırır. Sınıflandırma sistemleri veri toplama, bakımı planlama ve sonuçları değerlendirme için sistematik bir yöntem sunar. Hemsirelik tanıları ve uygulamaları sınıflandırma sistemlerinin amacı, hemsireler ve diğer sağlık profesyonelleri arasında iletisimi gelistirmek için hemsirelik uygulamalarını tanımlayan yaygın bir dil olusturmaktır. Aynı zamanda, sınıflandırma sistemleri
hemsirelik arastırmalarını tesvik eder ve sağlık politika yapıcıları etkilemek için hemsirelik uygulamaları hakkında bilgi sağlamaya yardım eder. Hemsirelik tanıları, uygulamaları ve bakım sonuçlarını içeren standart hemsirelik dili olusturma gereksinimi uluslar arası alanda kabul edilmistir. Amerika Hemsireler Birliği (American Nurses Association-ANA) hemsirelik ve hemsirelik bakımı ile ilgili 8 sınıflandırma sistemi kabul etmistir. Bu sınıflandırma sistemleri farklı dillere çevrilmis ve diğer ülkelerde kullanılmaktır. Genellikle hemsirelik sınıflandırma sistemleri 3 temel parçaya (tanılar, girisimler ya da sonuçlar) odaklanmıstır. Bu parçalar birbiri ile iliskili ya
da birbirinden bağımsız olabilir. Bu makalenin amacı hemsirelikteki sınıflandırma sistemlerinin yararlarını göstermek ve Türkiye’de hemsirelik bakımı ve uygulamaları sınıflandırma sistemi gelistirmek için rehber olmaktır.