İNSAN KAYNAKLARI TEMİN VE SEÇİMİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA


DOĞAN A., ÖNDER E.

JOURNAL OF YASAR UNİVERSİTY, cilt.9, ss.5796-5819, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 34
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: JOURNAL OF YASAR UNİVERSİTY
  • Sayfa Sayıları: ss.5796-5819

Özet

ÖZET
Çalışmada,  insan  kaynakları  temin  ve  seçim  sürecinde  çok  kriterli  karar  verme  tekniklerini 
kullanarak, en uygun adayın/adayların seçilebileceği bir modeli ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu 
amaçla  öncelikle,  bilişim  sektöründe  yer  alan  perakende  zincir  mağazalarda  çalışacak  satış 
temsilcilerinin hangi özellikleri taşıması gerektiği literatürden, uzmanların görüşlerinden ve firmaların 
iş  ilanlarından  yola  çıkılarak  saptanmıştır.  Daha  sonra  satış  temsilcilerinin  sahip  olması  gereken 
özelliklerinin  önem  dereceleri,  alanında  tecrübeli  olan  insan  kaynakları  uzmanlarına  ve  insan 
kaynakları  yönetimi  alanında  öğretim  üyesi  olan  kişilere  anket  vasıtasıyla  sorulmuş  ve  elde  edilen 
veriler  Analitik  Hiyerarşi  Prosesi  (AHP)  ile  analiz  edilmiştir.  Yapılan  analiz  sonucunda  ortaya  çıkan 
önem  sırası  doğrultusunda  deneysel  10  aday  TOPSIS  yöntemiyle  değerlendirilerek,  aralarından  en 
uygun olan kişi/kişiler  seçilmiştir. AHP ve TOPSIS çok kriterli karar verme metotlarıdır. Karmaşık karar 
problemlerinin analizinde yaygın olarak kullanılırlar. Bu yöntemler, alternatiflerin sıralanmasında ve 
en  uygun  alternatifin  seçiminde  karar  vericilere  yardımcı  olması  için  kullanılabilir.  AHP  özellikle 
sübjektif  kriterler  söz  konusu  olduğunda  ve  karar  kriterlerinin  hiyerarşik  olarak  alt  kriterlere 
indirgenebildiği  problemlerin  çözümünde  etkin  bir  karar  verme  yöntemidir.  AHP  analizi  sonucunda 
“Teknolojiye  ve  teknolojik  ürünlere  karşı  ilgili  (Teknolojik  gelişmeleri  takip  eden)  olmak”,  “Müşteri 
ihtiyacını doğru ve hızlı anlayabilecek, ürünlerin tanıtımını doğru yapabilecek tecrübeye sahip olmak” 
ve  “Esnek  çalışma  saatlerine  uyabilmek”  kriterleri  “Bilişim  Sektörü  Perakende  Zincir  Mağazalarına 
Satış Temsilcisi Seçiminde” en önemli ilk üç kriter olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kadrolama, İnsan Kaynakları Temin ve Seçimi, Satış Temsilcisi Seçimi, Çok 
Kriterli Karar Verme, Sıralama, Analitik Hiyerarşi Prosesi, TOPSIS