II. Recent Archaeological Research in Ionia and Mysia: NİF-OLYMPUS SURVEY AND EXCAVATION PROJECT BETWEEN 2004 AND 2010


Creative Commons License

TULUNAY E. T.

in: Recent Studies on the Archaeology of Anatolia, "Laflı E.", "Patacı S.", Editor, Archaeopress Publishers Of British Archaeological Reports (Bar International Series 2750), Oxford, pp.11-17, 2015

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2015
  • Publisher: Archaeopress Publishers Of British Archaeological Reports (Bar International Series 2750)
  • City: Oxford
  • Page Numbers: pp.11-17
  • Editors: "Laflı E.", "Patacı S.", Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Field surveys at Nif (Olympus) mountaintop site, situated in the eastern part of Izmir during 2004-2005 and the first archeological excavations since 2006 bring into light various cultural assets that are dated from 8th BC. to 14th AD. With our researches our privileged excavation fields at Karamattepe, Dağkızılca, Ballıcaoluk and Başpınar sites on Nif appeared in the archaeological literature for the first time. These sites are registered as “first degree archeological sites” by Second Regional Board of Conservation of Cultural and Natural Assets of Izmir during 2007-2008. In field surveys at Karamattepe we determined sarcophagi that were excavated illegally and we discovered chamber tombs with dromos at Dağkızılca. Various types of inhumation and creamation burials were revealed in our excavations and their contexts enlightened both dating of these necropoleis and ancient burial traditions at this region. At a place which was described by us as necropolis, geophysical surveys were conducted on the purpose of defining the location of tombs, and these surveys also provided some buildings. The excavations revealed stone foundations of abuilding which has quadrilateral rooms. This building at Karamattepe, which we have not precisely determined the time of origin yet, was abandoned during the Archaic Period, perhaps due to Persian invasion and this place gained necropolis function in the Early Hellenistic Period (c. 325 BC.) according to date of small finds.

2004-2010 Yılları Arasında Nif-Olympos Yüzey Araştırması ve Kazı Projesi: Nif (Olympos) Dağı, İzmir İli’nin doğu kısmında, Kemalpaşa, Torbalı, Buca ve Bornova İlçeleri sınırlarında yer almaktadır. Burada 2004 ve 2005 yıllarında yapılan yüzey araştırmalarından ve Bakanlar Kurulu kararı ile 2006 yılından itibaren yapılan ilk arkeolojik kazılardan bu yana MÖ. 8. ve MS 14. yüzyıllar arasına tarihlenen çeşitli kültür varlıkları ortaya çıkarılmıştır. Bilimsel çalışmalar sırasında Karamattepe, Dağkızılca, Ballıcaoluk ve Başpınar’daki çalışma alanlarına öncelik verilmiş ve bu noktalar ilk kez araştırmalarımız neticesinde arkeolojik yayınlara girmiştir. 2007-2008 yılları çalışmaları ile birlikte bu önemli arkeolojik alanlar, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Yüzey araştırmaları sırasında Karamattepe’de daha önce yasa dışı kazılarla ortaya çıkarılan lahitler tespit edilmiş ve Dağkızılca’da ise dromoslu oda mezarlar keşfedilmiştir. Kazılar sırasında ortaya çıkarılan çeşitli gömü tipleri ve kremasyon mezarlar bu nekropollerin tarihlendirilmesine ışık tutmuş ve aynı zamanda Antik Dönem’de bu bölgedeki ölü gömme geleneklerinin anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Tarafımızdan“Nekropolis” olarak adlandırılan bir alanda, mezarların yerinin belirlenmesi maksadıyla jeofizik çalışmaları da gerçekleştirilmiştir.
Karamattepe’de kuruluş evresinin henüz kesin olarak tespit edilemediği bir yerleşime dair önemli verilere ulaşılmıştır. Yerleşim, Arkaik Dönem içerisinde, belki de Pers istilasına paralel olarak, terk edilmiştir. Küçük buluntular vasıtasıyla yapılan tarihlemelere göre Erken Hellenistik Evre’de (M.Ö. 325 civarlarında) yerleşimin nekropolis işlevi kazandığı anlaşılmaktadır.