Idiopatik Intrakranial Hipertansiyon Olgularında Serum Nöron Spesifik Enolaz Düzeylerinin Incelenmesi.


ŞAHİN E. , SAMANCI B. , Samancı Y., Altıokka Uzun G., EKİZOĞLU TURGUT E. , İÇÖZ S. , ...More

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1