University Students’ Opinions About Engineering Completion Program in Turkey


ARSLAN F. , AYDEMİR E., KAYSİ F.

Annual Multidisciplinary Conference in Boston, Boston, United States Of America, 26 - 30 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Boston
  • Country: United States Of America

Abstract

Due to the title problem, despite the passing individuals with similar learning process with the title of engineer, technical teachers are confronted with various problems during work in the sector. In order to overcome this problem, after the exams of technical teacher and take the difference in the end result of the course with success, programs which they may have the title of engineer are opened. Qualitative research methods used in this study were evaluated engineering exam and complete programs with 10 participants who 2013 - 2014 academic year in different programs get the right to education. Data through semi-structured questionnaire in this study were obtained. Some of the results obtained from the research results, because of working most participants do not follow the course of continuous and courses are very theoretical. In addition to, as a result of number of coursers have be more than expected and besides the course of the lessons they had seen earlier that the same or similar emerged. Finally, some participants stated new section that will help them and some participants stated that they feel the section does not help themselves and they are not member of the section.

Teknik öğretmenler sektörde çalışmaları esnasında, mühendis unvanına sahip bireylerle benzer öğrenim süreçleri geçirmelerine rağmen unvan sorunu nedeniyle çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sorunların giderilmesi amacıyla teknik öğretmen unvanına sahip bireylerin girecekleri sınav sonrası, alacakları fark dersleri başarı ile bitirmeleri neticesinde, mühendis unvanına sahip olabilecekleri programlar açılmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile yapılan bu araştırmada 2013 – 2014 akademik yılında farklı programlarda öğrenim hakkı elde eden 10 katılımcıyla, mühendislik tamamlama sınavı ve programları değerlendirilmiştir. Araştırmada  yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla veriler elde edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bazı sonuçlar, yeni bölümlerinin kendilerine yardımcı olduğunu, bazı katılımcılar ise bölümlerinin kendilerine yardımcı olmadıkları gibi dışlandıklarını hissettirdiklerini ifade etmiştir. Ayrıca çoğu katılımcı çalışmalarından dolayı dersleri takip edemediklerini ifade etmiştir. Son olarak, katılımcılar, süreçten beklenen ders sayısının fazlasıyla karşı karşıya bırakıldıklarını belirtmişlerdir.