II. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, “Bellek ve Kültürel Miras”


Akat A. (Editör) , Eken Küçükaksoy F. M. (Editör)

KTÜ Devlet Konservatuvarı Yayınları, Trabzon, 2017

  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayınevi: KTÜ Devlet Konservatuvarı Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Trabzon