Surface Treatment, Layer Thickness and Surface Performance Relations of Wood Materials


DİLİK T., KOÇ K. H., ERDİNLER E. S., HAZIR E.

57th International Convention of SWST, Zvolen, Slovakia, 23 - 27 June 2014, vol.II, pp.568-573

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: II
  • City: Zvolen
  • Country: Slovakia
  • Page Numbers: pp.568-573
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Wooden material has an important place in manufacturing sector when evaluated in the means of its utilization fields and the added value it creates.  Wooden materials are used more efficiently with respect to the technological development. Preventive surface treatment makes up the biggest share of the added value wooden material creates. Surface treatment applied on wooden material plays an influencing role on the discrimination of the consumer.  Surface treatment appears as an important cost to the producers. Surface treatment applications of wood and wooden materials in the industry are made with qualitative methods. As the thickness of the paint layer can’t be controlled numerically it inhibits the expected benefits of surface treatment. For this reason layer thickness, an important cost and aesthetic factor, should be determined quantitatively and evaluated in the means of surface properties. Thus, one of the important parameters to set a more efficient and controllable system in surface treatment applications would be taken under control. In this study, it is aimed to determine layer thickness in preventive surface treatment and evaluate the relationship between layer thickness and surface properties. It will be much easier to head to the appropriate surface treatment applications and save in surface treatment supplies and wages. International standards are used to determine the samples and sample sizes. Research is applied according to ASTM D 4541, TS 6884, TS EN ISO 4624 standards. 

Ahşap malzeme kullanım alanı ve yarattığı katma değer açısından değerlendirildiğinde imalat sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. Teknolojik gelişmelerle beraber de ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin daha etkin kullanım olanağı ortaya çıkmıştır. Ahşap malzemenin yarattığı katma değerin en büyük payını; son görünümün elde edildiği koruyucu üst yüzey işlemleri oluşturmaktadır. Uygulanan yüzey işlemleri tüketicinin beğenisini kazanmada sürükleyici bir rol oynamaktadır. Ahşap malzemelere uygulanan üst yüzey işlemleri, üretici açısında da önemli bir maliyet kalemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Endüstrideki uygulamalar göz önüne alındığında yüzey işlem uygulamaları kalitatif olarak nitelendirilen yöntemler ile yapılmaktadır. Boya katman kalınlıklarının sayısal olarak kontrol altında tutulamaması, yüzey işlemlerinden beklenen faydanın sağlanmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle, gerek üretim maliyetinde gerekse ürünün estetik özelliğinde önemli bir faktör olan katman kalınlıklarının parametrik olarak belirlenerek yüzey performansı açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Böylece, koruyucu üst yüzey işlem uygulamalarında daha etkin ve kontrol edilebilir bir sistemin oluşturulması için önemli parametrelerden biri kontrol altına alınmış olacaktır. Bu çalışmada ahşap ve ahşap esaslı malzemelere uygulanacak koruyucu üst yüzey işlemlerinin katman kalınlıklarının belirlenmesi ve katman kalınlıkları ile yüzey performansı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Endüstride yaygın olarak kullanılan koruyucu üst yüzey işlemlerinde daha doğru uygulamalara gidilmesi, işçilik ve yüzey işlem malzemeleri tasarrufu sağlanması kolaylaşabilecektir.