Tartışmalı Bir Papirüs Fragmanı Olarak PMG 541: Bir Yeniden Okuma, Çevirme ve Yorumlama Denemesi


GÖREN E.

ARKEOLOJİ VE SANAT, no.132, pp.38-49, 2009 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2009
  • Title of Journal : ARKEOLOJİ VE SANAT
  • Page Numbers: pp.38-49

Abstract

The main objective of this article is to reread, retranslate, and reinterpret the PMG 541, based on the latestversion of the text through textual criticism. This process of rereading-retranslating-reinterpreting is going tocarry us away from Simonides into Pindar and Bacchylides, from there to Bacchylidean notion of “truth”[alatheia], and then the circular paradigm which is deemed to have occured in our understanding –especiallywith focus on the light-darkness metaphor– in Bacchylides, can be formulized as «“excellence” [areta] >“victory” [nika] > “truth” [alatheia] > “excellence” [areta] > …».

Keywords: Bacchylides, Circ(ular), Epinician Poetry, “Excellence” [Areta], Oxyrhynchus Papyrus,Pindar, Simonides, “Truth” [Alatheia] “Victory” [Nika].

Bu makalenin temel amacı PMG 541’i, metin eleştirisi aracılığıyla günümüze ulaştığı son haline dayanarak,yeniden okumak, çevirmek ve yorumlamaktır. Bu yeniden okuma-çeviri-yorumlama süreci bizi alıp Simonides’tençağdaşları Pindaros ve Bakkhylides’e, oradan da Bakkhylides’in “hakikat” [alatheia] kavrayışına vesonrasında da Bakkhylides’te –özellikle ışık-karanlık metaforu odağında– ortaya çıktığını düşündüğümüz ve «“meziyet” [areta] > “zafer” [nika] > “hakikat” [alatheia] > “meziyet” [areta] > …» olarak formülleştirilebilecekdöngüsel değerler dizisine kadar götürecektir.

Anahtar Kelimeler: Bakkhylides, Döngü(sel), Epinikion Şiiri, “Hakikat” [Alatheia], “Meziyet” [Areta],Oxyrhynchus Papyrus, Pindaros, Simonides, “Zafer” [Nika].