Kültürü Yapılan Sinarit Balığı (Dentex dentex) Larvalarının Bağırsak Mikroflorasının Tespiti


AKAYLI T. , YARDIMCI R. E. , ÇANAK Ö.

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2013, ss.287-288

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.287-288

Özet

Bu çalışma ile kültürü yapılan sinarit balığı larvalarının bağırsak mikroflorasının tespiti amaçlanmıştır. Bu kapsamda bir deniz balığı işletmesinin kuluçkahanesinde 2009 ve 2010 yılları arasında 4 adet örnekleme çalışması gerçekleştirilmiştir. Henüz yem almaya başlamamış ve farklı yemleme aşamalarındaki (canlı yem, toz yem) sinarit balığı larvalarından alınan örnekler % 10’luk benzalkonium chloride’de immersiyon yöntemi ile dezenfekte edilmiştir. PBS ile yıkanan homojenize edilmiş ve farklı dilüsyon oranlarında sulandırılan bu homojenatlardan aerobik bakterilerin üremesini sağlamak için TSA, PCA ve MA’a; anaerob bakterileri üretmek için RCA besiyerine ekimler yapılmıştır. 

Yapılan bakteriyolojik çalışmalar sonucunda yem almayan sinarit larvalardan Micrococcus sp. ve Vibrio alginolyticus; rotiferle beslenen larvalarının bağırsak florasından Flavobacterium psycrophilum, Vibrio sp. ve Micrococcus sp.; artemia ve rotifer karışımı ile beslenen larvaların bağırsak florasından Vibrio alginolyticus, Vibrio splendidus I, Vibrio sp., Flavobacterium sp. ve Micrococcus sp.; zenginleştirilmiş iki farklı artemia türünden hazırlanmış yem karşımı ile beslenen 23-25 günlük larvaların bağırsak florasından V. harveyi, V. vulnificus, V. splendidus I, V. parahaemolyticus, Photobacterium phosphoreum, Flavobacterium xantham, Brukholderia pseudomallei, Micrococcus sp., Streptococcus sp. ve Bacteriodes sp.; artemia ve toz yemle beslenen larvaların bağırsak florasından V. splendidus, V. furnissii, V. proteolyticus, Moritellla viscosa, Acinetobacter ve Burkholderi pseudomallei; 1 mm toz yem ile beslenen larvaların bağırsak florasından V. alginolyticus, V. vulnificus, V. splendidus, Flavobacterium psychrophilum, Flavobacterium hibernium, Tenacibaculum maritimum, Staphylococcus aureus ve Micrococcus sp. izole ve identifiye edilmiştir. Ayrıca incelenen tüm larvaların bağırsak florasından anaerob bir bakteri olan Eubacterium sp. izole ve identifiye edilmiştir.

Sonuç olarak sinarit larvalarının bağırsak mikroflorasında dominat aerob bakteri olarak Vibrio türleri tespit edilirken, yurdumuzda ilk kez bu çalışma ile sinarit larvalarının anaerob bağırsak florası incelenmiştir.