40th Year of Accounting Education Symposium of Turkey


Kaygusuzoğlu H., Dinçel C., Has D.

Other, pp.113-124, 2019

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2019
  • Page Numbers: pp.113-124
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The Accounting Education Symposium of Turkey (TURMES) is an important scientific organization that brings Turkish academics and professionals in the accounting field together, once a year. This symposium plays a major role in explaining and discussing current issues in accounting as well as in allowing speakers and attendants to get to know each other, and in establishing an active communication network. In this symposium, which has reached its 40th year this year, the development of the accounting profession and accounting education in Turkey from 1979 to 2019 are described and the future of accounting is also discussed. In this paper, proceedings which were presented during the period of 19-23 April 2019 were summarized and a general evaluation about the symposium was made.

Keywords: Accounting, TURMES, Accounting Education 

Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu (TÜRMES), senede bir defa Türkiye’deki muhasebe öğretim elemanlarını ve meslek mensuplarını bir araya getiren önemli bir bilimsel organizasyondur. Bu sempozyum muhasebedeki güncel konuların anlatılıp tartışılmasında, konuşmacıların ve dinleyicilerin birbirini tanımasında ve aktif bir iletişim ağı kurmasında büyük bir rol oynamaktadır. Bu sene 40. yılına ulaşan bu sempozyumda, Türkiye’de 1979’dan 2019 yılına kadar muhasebe mesleğinin ve eğitiminin gelişimi anlatılmış ve muhasebenin geleceği tartışılmıştır. Bu yazıda, 19-23 Nisan 2019 tarihlerinde sunulan bildiriler özetlenmiş ve sempozyuma ilişkin genel bir değerleme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, TÜRMES, Muhasebe Eğitimi