Gençlerin Aile Tatminini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Sıralı Lojistik Regresyon Analizi


Creative Commons License

Şentürk M. , Altundere E. , Çevik E.

Toplumsal Değişim, cilt.2, ss.35-65, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Toplumsal Değişim
  • Sayfa Sayıları: ss.35-65

Özet

Aile tatmini kavramı bireylerin aile içindeki yaşamlarına, hayat tarzlarına, gündelik hayattaki ilişkilerine ve iş tatminlerine olan etkilerinin kuvvetli olması sebebiyle literatürde çalışılan önemli konulardan birisidir. Aile tatmini üzerine yapılan araştırmalarda aile tatminine pozitif veya negatif etkileri olan faktörler ele alınmaktadır. Literatürde özellikle yaşam tatmini, evlilik tatmini, iş tatmini gibi konuların aile tatmini ile ilişki üzerine çalışılmaktadır. Bu çalışmada, gençlerin aile tatminini belirleyen faktörler tespit edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye Gençlik STK’ları Platformu tarafından 2018 yılında 7949 kişiye uygulanan anket verileri kullanılarak gençlerin aile tatminini belirleyen unsurlar Sıralı Lojistik Regresyon kullanılarak analiz edilmektedir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre gelir düzeyi, gençlerin anne ve babasının eğitim düzeyi, hanede yaşayan kişi sayısı, mutluluk düzeyi, ekonomik durumundan memnuniyet düzeyi gibi değişkenler gençlerin aile hayatından tatmin olmasını etkileyen değişkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Anahtar kelimeler: aile hayatı • sıralı lojistik regresyon • aile tatmini

The concept of family satisfaction is one of the important topics studied in the literature because of its strong effects on individuals’ experiences within the family, lifestyles, relationships in daily life, and job satisfaction. The research done on life satisfaction has addressed the factors that have positive or negative effects on life satisfaction. In the literature, topics such as life satisfaction, marriage satisfaction, and job satisfaction have been studied over their relationship with family satisfaction. This study attempts to determine the factors that identify youths’ family satisfaction. The elements that determine youths’ life satisfaction have been analyzed using ordered logistic regression through the survey data the Turkish Youth Civil Society Organizations Platform applied to 7,949 people across Turkey in 2018. According to the findings obtained from the study, the variables of income level, the youths’ parents’ education levels, number of people in the household, happiness levels, and level of satisfaction with economic status have emerged as the variables affecting youths’ satisfaction with family life.

Keywords: family life, ordered logistic regression, family satisfaction