The robustness of optimum tuned mass dampers design using transfer function amplitude and JAYA algorithm


BEKDAŞ G. , NİGDELİ S. M.

9th GRACM 2018 International Congress on Computational Mechanic, Girit, Yunanistan, 4 - 06 June 2018

  • Basıldığı Şehir: Girit
  • Basıldığı Ülke: Yunanistan