“Sıra Dışı Bir Dini Tecrübe: Glossolali (Karmaşık Diller Tecrübesi), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl: 2009. Dergi)


Creative Commons License

HOROZCU Ü.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.20, ss.101-126, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.101-126

Özet

Bu çalışmada din psikolojisi alanı içerisinde yer alan sıra dışı dini tecrübelerden glossolali (karmaşık diller tecrübesi) ele alınmaktadır. Çoğunlukla Pentekostal kiliseye mensup kimselerin yaşadığı bir dini tecrübe olan glossolali, görünüş itibariyle psikopatolojik vakaları andırmaktadır. Bu bakımdan psikoloji ve tıp çevreleri tarafından bu tecrübeye yönelik tenkitler dile getirilmiştir. Öte yandan Hıristiyanlığın özüne uygun olmadığı gerekçesiyle, bazı Hıristiyan gruplar tarafından da reddedilmiştir. Bununla birlikte glossolali, dini tecrübe olarak önemlidir ve din psikolojisi olarak araştırması gereken bir konudur.

In this article, glossolalia (speaking in tongues) which is one of the extraordinary religious experiences and has an important place in the psychology of religion is studied. Glossolalia that mostly experienced by the members of Pentecostal Church  is look like a psychopathological case. For this reason, the domains of medicine and psychology  have criticized  it. On the other side, it's refused by some Christian Sects. But as a religious experience, glossolalia is important and must be studied by the psychologists of religion in detail.