ARAP ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE YAZILI ANLATIM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


BÖLÜKBAŞ F.

TURKISH STUDIES, cilt.6, ss.1357-1367, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: TURKISH STUDIES
  • Sayfa Sayıları: ss.1357-1367

Özet

Bu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Arap öğrencilerin Türkçe yazılı anlatım becerileri yanlış çözümlemesi yaklaşımına göre değerlendirilmiştir. Bu çalışma, İstanbul Üniversitesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 20 Arap öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın verileri, öğrencilere “Türkiye’ye gelmeden önce Türkiye hakkında neler düşünüyordunuz?” konulu 250-300 sözcüklük birer kompozisyon yazdırılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler, ilk önce şu biçimde sınıflandırılmıştır: Dilbilgisi yanlışları, sözdizimsel yanlışlar, sözcük seçiminden kaynaklanan yanlışlar, yazım-noktalama yanlışları. Daha sonra bu yanlışlar, yanlış çözümlemesi yaklaşımına göre olumsuz aktarım yanlışları ve dilsel gelişim yanlışları olmak üzere gruplandırılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda, toplam 372 yanlışın % 16,39’unun dilbilgisi, % 13,17’sisinin sözdizimi, % 15,59’unun sözcük seçimi ve % 54,58’ünün ise yazım ve noktalama yanlışı olduğu görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin dilbilgisi konusunda daha çok gelişimsel yanlış yaptıkları görülürken (% 52,5), yazım noktalama (% 62,2), sözcük seçimi (% 60,3) ve söz dizimi (55,1) konusunda yaptıkları yanlışlarda olumsuz aktarımın etkisinin daha fazla olduğu saptanmıştır.

 

In this study, writing skills of Arab students learning Turkish as a foreign language is analysed with respect to error analysis approach. This study has been performed on 20 Arab students who have learned Turkish in Istanbul University. The data of the study are obtained by asking students to write 250-300-words compositions about “What did you think about Turkey before coming to this country?” Obtained data is classified as follows; grammatical errors, syntactic errors, lexical errors and spelling/punctuation errors. Then, these errors are evaluated according to error analysis approach as negative transfer errors and developmental errors. The result of evaluation put forward that 372 errors consists of 16,39 % grammatical error, 13,17% syntactic error, 15,59 % lexical error 54,58 % spelling/punctuation error. Besides, it is observed that students’ grammatical errors are mostly developmental error (52, 5%) and negative transfer is more significant in spelling/punctuation (62, 2%), syntactic (55, 1 %) and lexical (60, 3 %) errors.