BUDESONİDİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ VE MİKTAR TAYİNİ


Aydoğmuş Z.

1. ULUSLARARSI HAZAR BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Baku, Azerbaijan, 18 - 20 September 2020, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Budesonid güçlü glukokortikoid etki ve zayıf mineralokortikoid etki gösteren antiinflamatuar

bir kortikosteroiddir. Kimyasal ismi 16,17- (butilidenbis (oksi)) - 11,21-dihidroksi, (11-β,16-

a)-pregna-1,4-dien-3,20-dion olarak bilinen budesonid akciğer hastalığının lokal tedavisi için

amaçlanan oldukça güçlü, halojen olmayan, glukokortikoiddir. Budesonid ayrıca Crohn

hastalığı, ülseratif kolit ve mikroskobik kolit olmak üzere enflamatuar bağırsak hastalığı için

kullanılabilir. İlacın biolojik sıvılarda ve tabletlerde tayini için literatürde HPLC-UV

dansitometrik tespiti ile İnce Tabaka kromotografisi, gaz kromotografisi (GC), Sıvı

kromatografi ve tandem kütle spektrometresi ile plazma örneklerinde budesonidin

belirlenmesi tayinleri mevcuttur. Literatüre kayıtlı herhangi bir elektrokimyasal yöntem

mevcut değildir.

Bu çalışmada, ilk defa budesonidin elektrokimyasal özellikleri, kitosan modifiye karbon

pastası elektrodunda döngüsel voltametri (CV) ve diferansiyel puls voltametrik (DPV)

yöntemleri ile incelenmiştir. Yöntemin geliştirilmesi için uygun elektrodun geliştirilmesi,

destekleyici elektrolitler, potansiyel aralığı, tarama hızları ve pH gibi faktörlerin ilacın

voltametrik davranışı üzerindeki etkisi CV ile araştırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, ilaç

çözeltisinin 0.1 M Britton-Robinson tamponu ortamında Ag / AgCl (KCl, 3 M) referans

elektroda karşı kitosan ile modifiye edilmiş karbon pasta elektrodu çalışma elektrodu

üzerinde yaklaşık 0,9 V'de iyi tanımlanmış geri dönüşümsüz bir pik gösterdi.

Budesonidin tayini için bir DPV yöntemi geliştirildi. Önerilen elektrokimyasal yöntem

doğrusallık, doğruluk, hassasiyet, kesinlik ve sağlamlık gibi validasyon parametreler

açısından incelenmiştir. Geliştirilen yöntem,

inhalant solüsyonunda ilacın tayinine başarıyla uygulandı. Geliştirilen DPV yöntemin kolay,

hassas ve seçici olduğu ve rutin analizlerde budesonidin tayinine güvenle uygulanabileceği

görüldü.