Multiple Skleroz Patofizyolojisinde Perisitlerin Rolünün Deneysel Allerjik Ensefalomyelit Modelinde İncelenmesi


Küçükali C. İ. , Ulusoy C. A. , Tüzün E. , Özdemir Y.

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November - 06 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Antalya
  • Country: Turkey