Madencilik Endüstrisinde Kurutma İşlemi ve Alternatif Kurutucu Tiplerinin Tanıtılması


Creative Commons License

HACIFAZLIOĞLU H.

MT Bilimsel Yeraltı Kaynakları Dergisi, ss.1-20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: MT Bilimsel Yeraltı Kaynakları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-20

Özet

Madencilik işlemleri sonucunda üretilen ürünlerin çoğunluğu sulu prosesler sonucunda elde edilmekte olup, içeriklerinde önemli miktarlarda su barındırmaktadırlar. Bu su, öncelikle susuzlandırma yöntemleri (santrifujleme, filtrasyon vb.) ile giderilmekte ve daha sonra kurutucularla nihai susuzlandırma işlemine tabi tutulmaktadır. Günümüzde madencilik sektöründe kullanılmakta olan ve kullanım potansiyeli bulunan pek çok kurutucu tipi mevcuttur. Kurutucu tipinin doğru seçilememesi durumunda hem kurutma süresi hem de kurutma maliyetleri artmaktadır. Bu çalışmada, alternatif kurutucu tiplerinden olan; akışkan yataklı, döner, mikrodalga, kızılötesi, tambur, ohmik, şoklu, solar, rezistanslı, dondurmalı, kızgın buharlı ve seramik kurutucular ele alınmış, avantaj ve dezavantajları ortaya konmuş ve kurutucu seçimine ışık tutulmuştur.  

 

Most of the products produced at the end of the mining process are produced by aqueous processes and contain considerable amounts of water in their contents. This water is first removed by dewatering methods (centrifugation, filtration, etc.) and then subjected to final dewatering with dryers. Today, there are many types of dryers that are used in the mining industry and have the potential to be used. If the dryer type is not selected correctly, both drying time and drying costs increase. In this study, alternative types of dryers (fluidized bed, rotary, microwave, infrared, drum, ohmic, solar, resistance, freezing, superheated steam ceramic) are discussed and their advantages and disadvantages are revealed and the choice of the dryer was shed light.