Protetik Diş Hekimliğinde seromer sistemlerin kullanım alanları


birler yağlı d., BURAL H. C., GEÇKİLİ O., Sönmez E., BAYRAKTAR B. G.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.5, pp.105-112, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 

With the increasing expectations of esthetics in
dentistry day by day and by the help of the latest
developments in resin chemistry, the use of new
generation composites that have improved physical
and mechanical properties has increased. Especially,
hybrid composite resins reinforced with ceramic fillers
and also called ceromers can be used in inlays and
onlays restorations, fixed and removable dentures,
implant-supported restorations, progressive loading
protocols and for maintaining the contours of gingiva.
This literature review discusses the advantages,
disadvantages, indications, contraindications and
applications of ceromers which are gaining popularity
in dentistry.

 

Diş hekimliğinde estetik beklentilerin gün
geçtikçe artması ve rezin kimyasındaki son
gelişmelerle beraber, fiziksel ve mekanik özellikleri
geliştirilmiş yeni nesil dental kompozitlerin kullanımları
artmıştır. Özellikle de seramik doldurucular ile
güçlendirilmiş seromer adı da verilen hibrit kompozit
reçineler, inley ve onley restorasyonlar, sabit ve
hareketli protezler, implant-destekli restorasyonlar ve
aşamalı yükleme protokollerinde ve restorasyonların
diş eti modelajında kullanılabilmektedirler. Bu literatür
derlemesinde, diş hekimliğinde kullanımları giderek
yaygınlaşan seromerlerin avantaj, dezavantaj,
endikasyon, kontrendikasyon ve uygulama alanları
anlatılmıştır.