19. Yüzyılda Podgorica'da Hristiyan Tebaaya Karşı Osmanlı Yönetiminin Tutumu (Attitudes of Ottoman Administration to the Christian Subjects in Podgorica in the 19th Century)


ÖZCAN U.

Crna Gora ı Osmansko Carstvo Iskustvo Medudrzavnih odnosa (Osmanlı İmparatorluğu ve Karadağ Uluslararası İlişkiler), Organised by Trakya University-Yunus Emre Enstitüsü-Universitat Crna Gora-Matica Crnogorska, 23 - 24 Kasım 2015, ss.1

  • Sayfa Sayıları: ss.1