KARACİĞER METASTAZINI TAKLİT EDEN VE SPONTAN RETROKONVERSİYON GÖSTEREN SUBDİYAFRAGMATİK İMMATÜR OVER TERATOM YAYILIMI


Creative Commons License

KUT A.

Türk hepato pankreato biliyer cerrahi dergisi, vol.1, pp.1-6, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Immature ovarian teratomas are germ cell tumors that
rarely metastasize to distant organs. It has been
reported that metastases occuring after chemotherapy
may transform into mature teratomas. This process,
known as retroconversion, is only observed in patients
receiving chemotherapy. Isolated liver metastasis is
also rare. Presented herein is a rare case of recurrent
ovarian teratoma without a history of chemotherapy
use mimicking liver metastasis which was
histopathologically reported to be mature teratoma
after excision. The masses were radiologically reported
as liver metastases, however laparotomy comfirmed
peritoneal implants with deep indentation on liver
surface.

Germ hücreli bir tümör olan immatür over teratomu
nadiren metastaz yapar. Kemoterapi sonrası ortaya
çıkabilen bu metastazların matür over teratomuna
dönüşebildiği bildirilmiştir. Retrokonversiyon olarak
adlandırılan bu durumun sadece kemoterapi almış
olgularda görüldüğü ve karaciğer metastazının nadir
olduğu bilinmektedir. İmmatür over teratomu tanısıyla
ameliyatlı ve kemoterapi görmemiş bir hastanın takibinde
görüntüleme ile intrahepatik metastaz olarak
değerlendirilen iki adet kütle tespit edildi. Ameliyata
alınan hastada kütlelerin karaciğer parankimine ait
olmayan subdiyafragmatik metastazlar olduğu saptandı.
Radyolojik yanılsama yaşatan ve histopatolojik
incelemesinde matür over teratom metastazı saptanan
olgu burada sunulmuştur.