Kumar Bağımlılığının Rorschach Testi Üzerinden Yansımaları


Özbatır A., Pirim Düşgör B.

Yansıtma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, no.35, pp.71-82, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Özet :

Bu makale, uygulanan Rorschach Testi üzerinden kumar bağımlılığını psikanalitik bir bakış açısı ile değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle bağımlılık davranışı ve erken dönem nesne ilişkilerindeki yetersizlik konusunda genel bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Yapılan bu çalışma da, erken dönem nesne ilişkilerinde yaşanan sıkıntıların, kapsayıcı nesne tasarımının yetersizliği, nesnenin yatıştırıcı işlev görememesi gibi nedenlerle oluşan yetersiz özdeşimlerin bağımlılık sürecini tetiklediğini göstermektedir.

 Anahtar Kelimeler : Kumar, Bağımlılık, Rorschach Testi