Evaluation of Demre's Cultural Tourism Potential


Zayım M.

I ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU, Mersin, Turkey, 1 - 03 November 2018, vol.4, pp.415-416

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 4
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.415-416

Abstract

    Tourism; in general terms, it is defined as meeting people's needs to visit, to relax, to discover new places. Many changes in time, increased opportunities and the search for new resources changed the perception of tourism. This situation has affected the diversification of tourism and the development of alternative tourism.

Turkey has an extremely rich resource for cultural tourism, one of the alternative forms of tourism and thanks to these resources, it creates an attraction for local and foreign tourists. Demre, which we will consider in our study, has a very rich appearance in this respect. Cultural resources such as the Santa Claus Church, Myra and the ancient city of Andriake, located in Demre, which are located within the provincial borders of Antalya, have been an important attraction element for local and foreign tourists for years. It is of utmost importance to ensure the sustainability of the existing potential in our field, which is home to different civilizations, for the sake of awareness, protection, use, survival and therefore transfer to future generations. We know that even if unplanned and unplanned as an organic development, a growth that contains destructive elements in itself harms existing natural and cultural heritage. Eliminating and/or minimizing these impacts should be a priority target. In this study, the potential culture of Demre and its evaluation and potential problems and solutions will be discussed. This study will highlight the principle of using the potential of Demre and its environment indirectly and taking the present values into consideration.

Key Words: Tourism, Cultur, Cultural Tourism, Mediterranean, Demre

    Turizm; genel anlamı itibariyle insanların gezip görmek, dinlenmek, yeni yerler keşfetmek gibi ihtiyaçların karşılanması olarak tanımlanmaktadır. Zaman içinde meydana gelen meydana gelen birçok değişim, imkânların artması ve yeni kaynak arayışı turizm algısını değiştirmiştir. Bu durum turizmin çeşitlenmesine ve alternatif turizmin gelişmesine etki etmiştir. Türkiye, alternatif turizm çeşitlerinden olan kültür turizmi için son derece zengin kaynaklara sahiptir ve bu kaynakları sayesinde yerli ve yabancı turistler için bir çekicilik yaratır. Çalışmamızda ele alacağımız Demre, bu açıdan son derece zengin bir görünüme sahiptir. Bugün Antalya il sınırları içerisinde bulunan Demre’de yer alan Noel Baba Kilisesi, Myra ve Andriake Antik Kenti gibi kültürel kaynaklar yıllardır yerli ve yabancı turistler için önemli bir çekicilik unsuru oluşturmuştur. Farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan sahamızda var olan potansiyelin farkındalık oluşturulması adına ve bilinçli kullanım sayesinde korunması, kullanımı, yaşatılması ve dolayısıyla da gelecek nesillere aktarımı için sürdürülebilirliğinin sağlanması son derece büyük bir önem arz etmektedir. Biliyoruz ki plansız ve öngörülmeksizin organik olarak gelişse dahi kendi içinde yıkıcı unsurları da barındıran bir büyüme, var olan doğal ve kültürel mirasa zarar vermektedir. Bu etkilerin ortadan kaldırılması ve/veya en aza indirilerek önüne geçilmesi öncelikli hedef olmalıdır. Çalışmamızda Demre’nin mevcut kültür potansiyeli ve bu potansiyelin değerlendirilmesi ve bu konudaki sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacaktır. Bu çalışma sayesinde Demre’nin ve dolaylı olarak çevresinin sahip olduğu potansiyeli kullanılabilmesi ve mevcut değerlere sahip çıkılması esasının altı çizilecektir.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Kültür, Kültür Turizmi, Akdeniz, Demre