KUR’AN AYETLERİ IŞIĞINDA DÜNYA HAYATI


AYDAR H.

Başak Yayınları, İstanbul, 2007

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2007
  • Yayınevi: Başak Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Bütün dinler, düşünce ve felsefe sistemleri “dünya hayatı” üzerinde önemle durmuşlardır. Her din, her felsefi akım, ilkeleri doğrultusunda “dünya hayatı”nı değerlendirmiştir. Bunlardan kimisi, “dünya hayatı”nı, çok önemsemiş; mensuplarına, onu “tek hedef” olarak göstermiş; orada “rahat” bir şekilde yaşamak; daha fazla mal ve servet biriktirmek için dünyada her şeyi yapmalarını mübah görmüş; buna karşılık “ahiret hayatı”nı ihmal etmiştir. Kimisi ise, “dünya hayatı”nı, sert bir şekilde eleştirerek, ondan, tıpkı “zehirli bir yılan”dan kaçar gibi kaçmak ve sakınmak gerektiğini söylemiştir. Müntesiplerine “dünya”dan el etek çekmelerini; asıl yaşanılacak hayatın, ahiret hayatı olduğunu; dünyayı bütünüyle terk ederek ahiret için çalışmalarını emretmiştir. İslam dini, esas itibariyle “dünya hayatı” ile “ahiret hayatı” arasında denge kuran bir din olduğu halde, zamanla başka bazı anlayışların etkisinde yapılan değerlendirmeler sonunda, “dünya hayatı”ndan; onun malından ve metaından kesin olarak uzak durulması gerektiği söylenmiştir. Zamanla bu kanaat, Kur’an’a ve sünnete dayandırılmış; “dünya hayatı”nı terk anlayışının oralarda emir ve tavsiye edildiği iddia edilmiştir. Bu kitap, böyle bir anlayışın Kur’an’da yer alıp almadığını tetkik; içinde “dünya hayatı” kavramı geçen ayetlerde nelerin kastedildiğini tespit amacıyla yazılmıştır. Kur’an’ın tümü bu anlayışla incelenmiş; ilgili ayetler, siyak-sibak bütünlüğü içerisinde ve tarihi arkaplanları göz önünde bulundurularak bilimsel bir anlayışla değerlendirilmiştir. İslam dininde “dünya hayatı”nın nasıl değerlendirildiğini, Kur’an’da sıkça geçen “el-hayâtu’d-dünyâ” kavramıyla neyin murat edildiğini doğru bir şekilde öğrenmek için bu kitabın mutlaka okunması gerekmektedir.
TERRESTRIAL LIFE UNDER THE LIGHT OF THE QURANIC VERSES All the religions and philosophic movements paid attention for the terrestrial life. No doubt, all of them approached towards this matter in accordance with their principles. Some of them paid full attention for it while others refused. As it is known that some religions urge the followers to enjoy the terrestrial life with its all facilities. On the contrary, some religions criticized the worldly life harshly and advised the people to give it up for the sake of the eternal life. Among other religions, Islam equalized the statutes of both worlds just like the scale. According to Islam, enjoying the worldly life is not unlawful. Moreover, it is considered as an occasion for Muslims to obtain worldly and otherworldly advantages. As time passes due to the influences of different unislamic thoughts, worldly life is claimed to be an obstacle for eternal life and must be left. Actually, this idea is completely against the nature of Islam. Islam urges Muslims to get the benefits of the worldly life and use them for the happiness of whole humanity. The importance and place of terrestrial life in Islam, is clearly indicated in this book. In addition, the verses of the noble Koran that relate to worldly life were elaborated scientifically by the author.