Sadreddin’in Dâsıtân-ı Geyik Adlı Mesnevisi


TÖREN H.

İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.33, ss.239-282, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 33
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.239-282

Özet

Dâsıtân-ı Geyik, hakkında pek bilgi sahibi olmadığımız Sadreddin isimli biri tarafından 14. yüzyılda Anadolu sahasında yazılmış 95 beyitlik küçük bir mesnevidir. Eserin konusu dinî-destanîdir. Daha çok halk  için yazılan bu tip eserlerin transkripsiyonlu metin ve sözlüklerinin hazırlanması Eski Anadolu Türkçesi ürünlerini ortaya koymak itibarıyla önemlidir.

Makale, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud E. bl., nr.4339, 54b-58a’da yer alan “Dâsıtân-ı Geyik” adlı mesnevinin transkripsiyonlu metnini ve örnekli gramatikal dizinini içermektedir. Bu çalışmada yazmanın harekeli olmasından hareketle imlâ hususunda bazı ikili şekiller de belirtilmiştir.

Dâsıtân-ı Geyik” one of the 14th century Anatolian fields texts. It written by Sadreddin and it’s characteristic is religious and epic. It has 95 verse. In this work is given the text with transcription alphabet and the grammatical index.