Sadreddin’in Dâsıtân-ı Geyik Adlı Mesnevisi


TÖREN H.

İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.33, pp.239-282, 2005 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33
  • Publication Date: 2005
  • Title of Journal : İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
  • Page Numbers: pp.239-282

Abstract

Dâsıtân-ı Geyik” one of the 14th century Anatolian fields texts. It written by Sadreddin and it’s characteristic is religious and epic. It has 95 verse. In this work is given the text with transcription alphabet and the grammatical index.

Dâsıtân-ı Geyik, hakkında pek bilgi sahibi olmadığımız Sadreddin isimli biri tarafından 14. yüzyılda Anadolu sahasında yazılmış 95 beyitlik küçük bir mesnevidir. Eserin konusu dinî-destanîdir. Daha çok halk  için yazılan bu tip eserlerin transkripsiyonlu metin ve sözlüklerinin hazırlanması Eski Anadolu Türkçesi ürünlerini ortaya koymak itibarıyla önemlidir.

Makale, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud E. bl., nr.4339, 54b-58a’da yer alan “Dâsıtân-ı Geyik” adlı mesnevinin transkripsiyonlu metnini ve örnekli gramatikal dizinini içermektedir. Bu çalışmada yazmanın harekeli olmasından hareketle imlâ hususunda bazı ikili şekiller de belirtilmiştir.