Kayıp (Zıya) Karinesi ve Eşyanın Bulunması (CMR m. 20)


DURGUT R.

I. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Konferansı / I. International Conference on Road Transportation, İstanbul, Turkey, 18 June 2019, vol.0, no.0

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 0
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey

Abstract

Article 20 of CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) regulates presumption of loss and finding of goods. The fact that goods have not been delivered within thirty days following the expiry of the agreed time-limit, or, if there is no agreed time-limit, within sixty days from the time when the carrier took over the goods, shall be conclusive evidence of the loss of the goods, and the person entitled to make a claim may thereupon treat them as lost (Art. 20/1). The person so entitled may, on receipt of compensation for the missing goods, request in writing that he shall be notified immediately should the goods be recovered in the course of the year following the payment of compensation. He shall be given a written acknowledgement of such request (Art. 20/2). Within the thirty days following receipt of such notification, the person entitled as aforesaid may require the goods to be delivered to him against payment of the charges shown to be due on the consignment note and also against refund of the compensation he received less any charges included therein but without prejudice to any claims to compensation for delay in delivery under article 23 and where applicable, article 26 (Art. 20/3). In the absence of the request mentioned in paragraph 2 or of any instructions given within the period of thirty days specified in paragraph 3, or if the goods are not recovered until more than one year after the payment of compensation, the carrier shall be entitled to deal with them in accordance with the law place where the goods are situated (Art. 20/4).

Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi (CMR) madde 20’de zıya (kayıp) karinesi ve eşyaların bulunması düzenlenmiştir. Kararlaştırılan zaman limitinin (taşıma süresinin) sonra ermesini izleyen 30 gün içinde veya kararlaştırılan zaman limiti (taşıma süresi) yoksa, taşıyıcının eşyayı (yükü) almasından sonra 60 gün içinde eşyanın (yükün) teslim edilmemiş olması, bunların kaybolduğuna kesin kanıt oluşturup ve bunun üzerine hak sahibi yükü kaybolmuş varsayacaktır (m.20/1). Kaybolan eşya karşılığında tazminatını aldıktan sonra hak sahibi yazı ile başvurarak, tazminatın ödenmesini takip eden yıl içinde mallar bulunduğu takdirde kendisine bilgi verilmesini isteyebilir. Bu başvurunun alındığı kendisine yazı ile bildirilir (m. 20/2). Hak sahibi, kendisine bilgi verilmesini takiben 30 gün içinde, sevk mektubunda gösterilen ücretleri ödemesi ve ayrıca tazminatı geri ödemesi karşılığında malın kendisine teslim edilmesini isteyebilir. Fakat madde 23 ve uygulanabildiği takdirde madde 26 da belirtilen teslimattaki gecikmeler için tazminat isteme hakkı saklıdır (m. 20/3).  Paragraf 3 de öngörülen 30 gün içinde 2 inci paragrafta belirtilen isteğin yapılmaması veya talimatın verilmemesi halinde yahut da tazminatın ödenmesinden sonra mal bir yıldan fazla zaman geçmeden bulunmadığı takdirde taşımacı bunları bulundukları ülke yasalarına göre kullanır (m.20/4).