Bilimkurgu Filmlerinin 10. Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi


Creative Commons License

KÖSE BİBER S., Kubaş A.

Hayef Journal of Education, vol.14, no.2, pp.165-182, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Hayef Journal of Education
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.165-182
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The goal of this research was to examine the effect of science fiction movies on 10th grade students’ attitudes toward geography lessons. Sixty secondary school students participated in the research. During the research period, the traditional teaching method was applied in one group, while the course was taught using science fiction films with related subject content for the other group. During the 8-week experimental period, a total of 10 science fiction films were shown to students as appropriate for “Natural Systems” and “Environment and Society” learning areas. The research data were collected using the “Attitude Scale of Secondary School Geography Course” developed by Güven and Uzman. The results of the research show that geography lessons supported by science fiction movies have a positive effect on students’ attitudes toward geography lessons.

 

Bu araştırmada bilim kurgu filmlerinin, 10. sınıf öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumları üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma süresince gruplarından birisinde geleneksel öğretim yöntemi uygulanırken, diğer grupta ders, işlenilen konuyla ilgili olabilecek bilim kurgu filmleri ile desteklenerek yürütülmüştür. Araştırmaya İstanbul ilinde yer alan bir lisenin, 10. sınıf düzeyindeki iki ayrı şubesinde öğrenim gören, kontrol ve deney gruplarının her birinde 30 öğrenci olmak üzere toplam 60 tane ortaöğretim öğrencisi katılmıştır. 8 hafta süren deneysel işlem süresince, “Doğal Sistemler” ile “Çevre ve Toplum” öğrenme alanlarına uygun olacak şekilde toplam 10 tane bilim kurgu filmi öğrencilere izletilmiştir. Araştırma verileri Güven ve Uzman tarafından geliştirilen “Ortaöğretim Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçları, bilimkurgu filmleri ile desteklenen coğrafya dersinin, öğrencilerin coğrafya dersine yönelik tutumlarını anlamlı düzeyde olumlu etkilediğini göstermektedir.