100.Yılında Ülkemizde Projektif Testlerin Gelişimi


İkiz E. T.

V.Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 September 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Projektif testler insanın ruhsal işleyişi hakkında en kapsamlı açıklamaları getirmeyi hedeflemektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sıklıkla kullanılan Rorschach Testinin tarihi oldukça gerilere gitmektedir. Doç. Dr. Yani Anastasiadis tarafından 1940 yıllarından itibaren psikologlar ile başlayan çalışmalar uzun yıllar boyunca onun gayretleri ile İstanbul Tıp Fakültesi Psikoloji Laboratuvarı’nda yanı sıra diğer testlerle beraber kullanılmaya başlanmıştır. Rorschach Testi ile beraber TAT, Luisa Duss gibi projektif testlerde Türkçe’ye çevrilmiş ve çeşitli psikopatolojilerin anlaşılmasında önemli araçlar olarak görülmüştür. Ülkemizde bu sunumun yazarına göre projektif testlerin gelişimini psikoloji tarihi, toplumsal ve sosyokültürel değişimler ve psikanalizin doğuşu ile üçü bir arada değerlendirdiğimizde daha net olarak görebileceğiz. Özellikle psikanalitik yönelimli projektif test çalışmaları, Rorschach Testinin ergen, yetişkin ve yaşlı normlarının standardize edilmesi ile çok daha gelişmiştir. Aynı zamanda buna paralel olarak psikoloji ve psikanalitik yaklaşımların yayılması ile günümüzde bakıldığında Rorschach ve Projektif Testler Derneğinin kurulması ile beraber çok daha sabit, tutarlı ve belirli bir dil kazanmış görünmektedir. Bu sunumda ülkemizdeki 1940’lardan günümüze kadar geçen 70 yılı aşkın bu yolculuğun önemli durakları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Rorschach, Tarih, Projektif Testler, Stadardizasyon

Keywords: Rorschach, History, Projective Tests, Stadardization