Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’ndan İzole Edilen Gram-pozitif Bakterilerin Kontrolünde Micrococcus luteus’ un Kullanımı


AKAYLI T. , ÜRKÜ Ç. , ÇANAK Ö.

3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.39

  • Basıldığı Şehir: Kastamonu
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.39

Özet

Bu çalışma, yurdumuzun farklı bölgelerindeki hasta kültür gökkuşağı alabalıklarından Gram-pozitif karakterdeki patojen bakterilerin izolasyonu, identifikasyonu ve bu bakterilere karşı yurdumuzdaki kültür balıklarından izole edilen Micrococcus luteus’un antagonistik etkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla 2010 yılında Marmara ve Akdeniz bölgelerinde kültürü yapılan gökkuşağı alabalıklarından bakteriyolojik örnekleme çalışmaları yapılmış, hasta balıklardan izole edilen patojenik bakterilerin morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri tespit edilmiştir. Hasta alabalıklardan izole edilen patojenik Gram-pozitif bakterilerin Streptococcus ve Staphylococcus genuslarına ait oldukları belirlenmiştir. Gökkuşağı alabalığında patojen olan bu bakterilere karşı Micrococcus luteus’un antagonistik etkisi disk difüzyon yöntemi ile test edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışma ile Marmara ve Akdeniz bölgelerindeki hasta gökkuşağı alabalıklarından izole edilen Gram-pozitif patojenlerin neden olduğu hastalıkların önlenmesi amacıyla Micrococcus luteus’un probiyotik olarak kullanılacak hedef bakteriler arasında olduğu tespit edilmiştir.

This study was carried out for the isolation and identification of pathogenic Gram-positive bacteria and for the determination of the antagonistic effect of Micrococcus luteus recovered from culture fish in Turkey against them. With this aim, bacteriological sampling studies were performed from cultured rainbow trout cultured in Marmara and Mediterranean regions of Turkey in 2010 and morphologic, physiologic and biochemical characters of the recovered bacteria were determined. It was detected that the pathogenic Gram-positive bacteria recovered from diseased fish samples belong to the Streptococcus and Staphylococcus genera. The antagonistic effect of Micrococcus luteus against these pathogenic Gram-positive bacteria pathogenic to rainbow trout was tested by using disc-diffusion method. As a result, in this study it was determined that Micrococcus luteus is among the target bacteria that can be used as probiotic for the prevention of diseases induced by Gram-positive pathogens recovered from diseased rainbow trout samples cultured in Marmara and Mediterranean regions of Turkey.