MARİNA İŞLETMECİLİĞİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA İLE MARİNA SAKİNİ KAVRAMI: ATAKÖY MARİNA ÖRNEĞİ


Creative Commons License

EROĞLU PEKTAŞ G. Ö. , KORALTÜRK G. , ALKAN G.

2. Ulusal Liman Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.19-31

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.19-31

Özet

Çağdaş pazarlamanın amacı bilindiği gibi öncelikle memnun müşteri, sonrasında da sadık müşteri yaratmaktır. İşletmelerde ilişkisel pazarlamanın uygulanmasının ilk şartı ömür boyu müşteri kavramını oluşturmaktır. Marina işletmeciliği bir hizmet türüdür. Marinalar ülke turizmini hem ulusal hem de bölgesel olarak destekleyen işletmelerdir. Bu bağlamda gelen turistlere daha iyi hizmet sunmak ve müşteri memnuniyetini artırmak adına ilişkisel pazarlama süreçlerini benimsenmesine ihtiyaç vardır. Araştırma bölümünde İstanbul ve Türkiye’nin en önemli marinalarından biri olan Ataköy marina seçilmiştir. Ataköy marina işletmeciliğine de vaka analizi yöntemi kullanılmıştır. Ataköy marina yöneticilileri ile mülakat yapılarak kendilerine konu ile ilgili sorular sorulmuştur. Marina yöneticileri ile marina sakinleri kavramı, müşteri profili gibi ilişkisel pazarlama faaliyetleri hakkında görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın gelecek araştırmalara ışık tutması, marina müşterilerinin anlaşılması açısından ve marina yöneticilerinin bu konuda fikir edinmelerine de katkı sağlayacağı amaçlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: İlişkisel pazarlama, Marina işletmeciliği, Müşteri İlişkileri Yönetimi

As it is known main purpose of the modern marketing is to create a satisfied and loyalty customer. First requirement of the relationship marketing is to create lifelong customer, means to create a customer with happiness, satisfaction and loyalty. Marina management is a type of tourism facility administration. Marinas are the companies that support tourism both regional and international area in order to improve the servive quality and customer satisfaction. In this research Ataköy Marina, one of the most important marinas of Turkey is choosen with case analyze method. Observations and interviews are made with the managers of the Ataköy Marina residents etc. We hope this research will help the future studies abaout marina concept in both customers and manager view.

Key Word: Customer relationship managemenet, Marine management, Relationship marketing.