Türkiye-AB ilişkileri Ekseninde Sermayenin Tercihleri ve Kıbrıs


TAHSİN E.

PRAKSİS, no.24, pp.133-165, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: PRAKSİS
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.133-165
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

This article aims to challenge the state-centered approaches that evaluate Turkish policy on Cyprus solely in terms of diplomatic relations, and tries to understand the social forces that form and transform Turkish policy on Cyprus from a political economy perspective. In this context, since 1990 the traditional foreign policy on Cyprus issue would be investigated so that the main facts leading to change in this policy would be defined. Addition to these, how the approach of the state and the capital segments have been transformed related with the Cyprus policy would tried to be analyzed. The EU integration process of Turkey have been also recalled as a period of leading transformation of the traditional Cyprus policy. Within this period, the Cyprus policy of Turkish state and capital segments approach to Cyprus issue have changed. Related with EU integration process, the national interests of Turkey and the interests of capital segments have been contradictory with each other so that the main turning points within this process have been analyzed. The expectations of capital segments from the EU integration process, Turkish goverments' EU and Cyprus policy and its relations with the internal dynamics in Cyprus would be considered.

Bu makale, Türkiye'nin Kıbrıs politikasını sadece diplomatik ilişkilere odaklayan devlet-merkezli yaklaşımlar yerine Türkiye'nin Kıbrıs politikasını belirleyen ve dönüştüren toplumsal güçlere politik ekonomi perspektifi ile bakmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Kıbrıs'ın Türkiye dış politikasındaki konumuna odaklanmak yerine Kıbrıs politikasında değişime yol açan toplumsal güçlerin analizi yapılmaya çalışılacaktır. Ayrıca, 19901ı yıllardan itibaren Kıbrıs politikasında geleneksel dış politikanın yeniden gözden geçirilmesi ve değişimine etki eden olgular tanımlanacak, sermaye kesimleri ile devletin Kıbrıs politikasına bakışının nasıl şekillendiğinin analizi yapılmaya çalışılacaktır. Türkiye'nin AB'ne üyelik süreci Kıbrıs başlığında geleneksel politikanın sorgulandığı bir zaman kesiti olarak tanımlanırken, bu süreç devletin Kıbrıs politikası ile sermaye kesimlerinin Kıbrıs'a bakışında değişimi beraberinde getirmiştir. Türkiye'nin ulusal çıkarları ile sermaye kesimlerinin çıkarları arasındaki çatışma sonucunda ortaya çıkan bu değişimin temel dönemeç noktaları analiz edilerek, sermaye kesimlerinin AB üyelik sürecinden beklentisi, Türkiye hükümetlerinin AB politikası, Kıbrıs'taki iç dinamiklerin AB süreci ve Kıbrıs sorununa bakışı ele alınmaktadır.