Heterosiklik Gruplar İçeren Siklotrifosfazen Bileşiklerini Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Erdemir E.

31. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 13 September 2019, pp.1-28

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-28

Abstract

Heterosiklik bileşikler (benzimidazol ve imidazol türevleri) [1,2] ve siklotrifosfazen türevleri [3] anti-mikrobiyal, anti-bakteriyel gibi geniş biyolojik aktiviteye sahip bileşiklerdir. Ayrıca, siklotrifosfazen türevlerinin, çeşitli endüstriyel ve tıbbi alanlarda; floresan kemosensörler [4], organik ışık yayan diyotlar (OLED'ler) [5] olmak üzere birçok uygulama alanı vardır [6,7,8]. Bu çalışmada, imidazolil (5) veya benzimidazolil (7) halkaları içeren yeni siklotrifosfazen türevleri sentezlendi (Şekil 1). Bu bileşiklerin (5 ve 7) yapıları; kütle, NMR (1H ve 31P) ve tek kristal X-ışını kırınımı tekniklerinden elde edilen veriler ile aydınlatıldı. Ayrıca bu bileşiklerin (5 ve 7) fotofiziksel özellikleri UV-Vis absorpsiyonu ve floresans spektroskopisi ile incelendi.