Türkiye’de Dış Borç ve Büyüme İlişkisi: Ekonometrik Bir İnceleme (1983-2017)


Creative Commons License

BALKANLI A. O.

Journal of Strategic Research in Social Science, vol.5, no.1, pp.29-46, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

External debt is a financing method that is used frequently by most of developed and developing economies. And Turkey, as a developing economy, has also long been an economy that uses external borrowing effectively. The advantage of external debt for developing economies is that offer a funding and increase country's foreign exchange stocks, albeit with debt. Turkey has used increasingly external debt method, after 1980s, while it open economy to world. In this article, at the first stage, external borrowing process of Turkey have been analyzed from 1980 till to 2017 and then, it was investigated whether the external borrowing has an effect on economic growth by using the Cointegration and Stationarity analysis in the period of 1983-2017. Analysis has shown that foreign debts affected economic growth in the period 1983-2017.

Dış borçlanma gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin çoğunun sıklıkla kullandığı bir finansman yöntemidir. Türkiye de, gelişmekte olan bir ekonomi olarak, uzun süredir dış borçlanmayı etkin olarak kullanan bir ekonomidir. Dış borçlanmanın gelişmekte olan ekonomiler açısından avantajı hem bir fonlama –ödünç gelirolanağı sunması ve hem de ülkenin döviz stoklarını, borçla da olsa artırmasıdır. Türkiye dışa açılmanın arttığı 1980 sonrasında, artan ölçüde dış borçlanma yönetimini kullanmıştır. Bu makalede, Türkiye’nin 1980 sonrasından 2017’ye dek yaşadığı dış borçlanma süreci analiz edilmiş ve bu süreçte özellikle 1983’den 2017’ye gerçekleştirilen dış borçlanmanın ekonomik büyümeye etki edip etmediği araştırılmıştır. Araştırma göstermiştir ki, dış borçlar 1983-2017 döneminde ekonomik büyümeyi etkilemiştir.