Glisin Reseptör Antikoru Pozitif Kriptojenik Fokal Epilepside Periferik Kan Hücrelerinin İmmünfenotiplendirilmesi ve Antijenik Yanıtlarının Araştırılması


ŞANLI E. , Akbayır E., KÜÇÜKALİ C. İ. , BAYKAL B. , YILMAZ V. , TÜZÜN E.

VII. Uluslararası Moleküler Tıp Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 September 2019, ss.1

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1