111 Hastada Herpetik Ön Üveit


Creative Commons License

Ötük B., Altınkurt E. , Tutkun N. İ.

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2007

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

[SÖZ-UB-10]

111 Hastada Herpetik Ön Üveit

Berna M. Ötük, Emre Altınkurt, İlknur Tuğal-tutkun
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

AMAÇ: Herpetik ön üveitli hastaların klinik özelliklerini ve sonuçlarını tanımlamak.

METOD:
Ocak 1996-Aralık 2006 arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Uvea Departmanı’nda takipli herpetik ön üveitli 111 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalarda kornea tutulumu, geçirilmiş veya aktif oküler herpes zoster bulunması tanı için yeterli görüldü. Kornea tutulumu olmayan hastalarda ise, aynı gözde tekrarlayan tek taraflı ataklar, granülomatöz keratik presipiteler, sektöryel veya yama şeklinde iris atrofisi ve/veya transiluminasyon defekti, pupilla distorsiyonu, enflamasyon döneminde akut göz içi basınç yükselmesi klinik bulgularından en az üçünün bulunması ile tanı konuldu.

SONUÇLAR: Elli erkek, 61 kadın hastanın yaş ortalaması 39,2(5-74) idi. Atopisi bulunan 3 hastada bilateral tutulum mevcuttu. On iki hastada aktif veya geçirilmiş oküler herpes zoster epizodu bulunmaktaydı. Görülen klinik bulgular sıklık sırasıyla, granülomatöz ön üveit (% 96), aktif keratit veya kornea skarı (% 57), akut enflamasyon döneminde yükselmiş göz içi basıncı (% 51), iris atrofisi ve/veya transiluminasyon defekti (% 48), pupilla distorsiyonu (%25,5) ve posterior sineşi (% 26) idi. Atak sıklığı 0,45/ kişi yıl olarak saptandı. 49 gözde(%43) korneada skar yoktu ve takip süresi boyunca aktif keratit görülmedi. Her hastaya aktif dönemde topikal kortikosteroid ve oral antiviral tedavi uygulandı. Hastaların % 21’ine oral kortikosteroid tedavisi verildi. Tutulan gözlerin %16’sında, kornea skarı veya katarakt oluşumu nedeniyle final görme keskinliği 0,5’in altında bulundu. Sadece iridosikliti olan hastalarda kalıcı görme kaybına rastlanmadı. Hiçbir hastada arka segment komplikasyonu görülmedi. İki hastada sekonder glokom görüldü.

TARTIŞMA: Herpetik ön üveit klinik olarak tanı konulabilen bir hastalıktır. Atak sıklığının fazla olmasına rağmen pek çok olguda görme sonuçları yüz güldürücüdür.

Anahtar Kelimeler: herpes, ön üveit


Sunum Detayları:  Uvea-Behçet Sözel Sunum Oturumu
Tarih ve Saat: 30.10.2007, 16:00 - 17:30
Salon: Mersin