Paslanmaz Takım Çeliği ve Cr-Mo-V Alaşımlı Takım Çeliğinin Sürtünme Kaynağı ile Kaynak Edilebilirliğinin Araştırılması


BEKÖZ ÜLLEN N.

4. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi, Gaziantep, Turkey, 11 - 13 May 2016, pp.1595-1603

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1595-1603
  • Istanbul University Affiliated: No

Abstract

The increase in the type of materials used in today’s industry and the importance of economic factors require the use of a combination of different materials. The friction welding, one of the solid state bonding methods can successfully be used to weld of different materials. The advantage of this method is that the joining is provided without complete fusion in welding of same and different kind of materials.

In this study, the weldability of stainless tool steel and Cr-Mo-V tool steel by friction welding was investigated. So it was aimed to save consumption of stainless tool steel which has high cost. During the experiments, the friction time, upset pressure and time are kept constant whiles all the groups are changed as friction pressure and rotational speed. After welding, tensile and hardness experiments were done on specimens. The macro and microstructure were examined to determine the optimum parameters. Also, the effect on the temperature of the weld zone of the welding parameters was investigated. As a result of this study, it was observed these two steels could be joined by friction welding. The result of all observations indicated that the changes on the mechanical and metallurgical properties at elevated friction pressure and rotational speed.

Keywords: Friction welding, tool steel, weld zone, mechanical properties.

Günümüz endüstrisinde kullanılan malzeme türlerinin artması ve ekonomik faktörlerin giderek önem kazanması, farklı malzemelerin bir arada kullanılmasını gerektirmektedir. Sürtünme kaynağı katı hal kaynak yöntemi olup, farklı malzemelerin kaynağı bu yöntemle mümkün olmaktadır. Yöntem, farklı ve aynı özellikteki malzemelerin kaynağında tam eğrime oluşturmadan birleşmeyi sağlayarak bir avantaj oluşturmaktadır.

Bu çalışmada, paslanmaz takım çeliği ve Cr-Mo-V takım çeliğinin sürtünme kaynağı ile kaynak edilebilirliği araştırılmıştır. Böylece, maliyeti yüksek olan paslanmaz takım çeliğinin sarfiyatından tasarruf sağlanması amaçlanmıştır. Deneysel çalışmada; yığma basıncı, sürtünme ve yığma zamanı sabit tutulup sürtünme basıncı ve devir sayısı değiştirilmiştir. Kaynak sonrası numunelere çekme ve sertlik deneyleri uygulanmış; makro ve mikroyapı incelemeleri yapılarak optimum kaynak parametreleri saptanmıştır. Ayrıca kaynak parametrelerinin kaynak bölgesi sıcaklığı üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Çalışmanın sonunda, bu iki çelik çiftinin sürtünme kaynağı ile birleştirilebileceği görülmüştür. Yapılan incelemeler; artan sürtünme basıncı ve devir sayısına bağlı olarak mekanik ve metalurjik özelliklerin değiştiğini göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Sürtünme kaynağı, takım çeliği, kaynak bölgesi, mekanik özellikler.