Keşiş İlya'nın Hikâyesi Mardin Tarihinden Bir Sayfa


Elhajhamed A.

Sonçağ, Ankara, 2021

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2021
  • Yayınevi: Sonçağ
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Bu çalışma, Mardinli bir Süryani tarafından kaleme alınan ve muhtemelen Mardin Mıhallemi lehçesiyle ile yazılmış en eski çalışma/lardan olan, yaklaşık olarak 1715-1750 yılları arasına tarihlendirilen bir el yazmasının tahkikli neşridir. Eser, yazıldığı veya istinsah edildiği tarih hakkında herhangi bir bilgi içermemekle birlikte metindeki olay örüntüsü 1700-1712 yılları arasını kapsamaktadır. Dolayısıyla eser 250 yıldan daha önceki bir tarihte yazılmış olmalıdır. 145 varaktan oluşan bu eserin üç yerinde kayıp/eksik vardır.

Eser, 18. yüzyılın ilk yarısında yaşamış Süryani bir rahibin hatırları / maceralarından oluşan hatırat türü bir çalışmadır. 1702 yılında mezhebini değiştirerek Katolik mezhebine geçen rahip, macerasını anlatırken bu eserinde Mardin ile ilgili değerli bilgiler vermektedir. Rahip, hatıra tarzında anlattığı hikayesinde karşılaştığı zorlukları, muhalifleriyle yaşadığı münakaşaları, çekişmeleri ve sevk edildiği mahkemede gelişen olayları ayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır.