Geç Barok döneminden Klasik döneme geçişte "Rokoko"


YARMAN O. U.

Ders Notu, ss.1-30, 2013

  • Yayın Türü: Diğer Yayınlar / Ders Notu
  • Basım Tarihi: 2013
  • Sayfa Sayıları: ss.1-30

Özet

Yaklas¸ık bir yüzyıllık Avrupa sanat tarihini kapsayacak bu aras¸tırmada, Klasik müzigˆin olus¸umunda etkin olan bas¸lıca akımları ve bunlardan en genel hatlarıyla tanıtılacak Rokoko’yu inceleyecegˆiz. Bu bagˆlamda, toplumsal, kültürel ve siyasal çalkantıların, nasıl olup da Avrupa’nın müzik merkezi sayılabilecek Viyana’yı öne çıkarttıgˆını ve kısa yas¸antısında bu s¸ehir adıyla anılan Klasik Okulun günümüze degˆin uzanan müzik akımlarına nasıl yön verdigˆini gözlemleyecegˆiz.

Tarihin akıs¸ında bir sıralama takip etmekten ziyade, kapsamlı olarak inceleme yapmayı konu açısından daha uygun görüyorum. Aras¸tırmamın belkemigˆini olus¸turacak taslak biçiminde, ele alacagˆım bölümleri s¸öyle düzenledim:

?    Rokoko ile Klasiin tanımları ve bu akımların felsefeleri;

?    Kendilerinden önce gelen Barok döneminden nasıl ayrıs¸tıkları;

?    Klasik müzigˆi olus¸turmada katkısı olan okulların bas¸lıcaları ve kısaca tanımları;

?    18. Yüzyıl’da siyasal-toplumsal gelis¸meler ve bireyin özgürles¸mesinin sanatı etkileyis¸i;

?    Avrupa müzik tarihinde “Sonat Biçimi” ve olus¸umu;

?    Scarlatti ile Haydn’ın – Rokoko ve Klasik arasındaki farklar bagˆlamında – hayatları, eserleri ve üslupları; ayrıca Romantik döneme geçis¸te Rokoko’nun ve Klasigˆin önemi.