INSURANCE CONTRACT IN CIF SALES AND EVALUATION OF NON-PAYMENT OF THE SALES PRICE IN TERMS OF THE INSURED INTEREST


Sevinç Kuyucu A.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.724-739, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.724-739

Abstract

Uluslararası ticari satışlarda sıklıkla tercih edilen CIF terimi, satış sözleşmesinin tarafları arasında çok sayıda hususu belirli hâle getirir. CIF teriminde satış konusu eşyanın taşınmasına ve sigorta ettirilmesine ilişkin yükümlülükler satıcı tarafından üstlenilir. Deniz yolu ile gerçekleştirilen taşımada eşyanın deniz tehlikeleri ile karşı karşıya bulunması sebebiyle sigorta sözleşmesi oldukça önemlidir. CIF teriminde sigorta sözleşmesinin özellikleri hem terimde tespit edilmiştir hem de sigorta hukukunun temel prensipleri bu konuda belirleyici olmaktadır. Kurulan sigorta sözleşmesinde en önemli hususlardan birisi sözleşmenin konusudur. Sözleşmenin konusu satış sözleşmesinde hasara katlanma yükümlülüğü ile sıkı bir bağlantı içindedir. Sözleşmenin konusunun doğru belirlenmemesi satıcının satış sözleşmesini ihlâlini teşkil etmenin yanında sözleşmenin geçerliliği, sigortacının halef sıfatı gibi çok sayıda hususta sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Çalışmada kısaca CIF satış sözleşmelerinden bahsedildikten sonra, Incoterms 2020 dikkate alınarak CIF satışlarda kurulacak sigorta sözleşmelerinin özellikleri incelenecek, sözleşmenin konusunu teşkil eden menfaat kavramı hasara katlanma yükümlülüğü ile bağlantı kurularak açıklanacak ve satış bedelinin ödenmesi bakımından yargı kararları dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.