Kornea Ülserlerinde ve Kornea Epitel İyileşme Zorluklarında Plateletten Zengin Plasma (PRP) Kullanımı Sonuçları


Creative Commons License

Müftüoğlu O., Altınkurt E. , Haliloğlu M., Özsütçü M.

TOD 49. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

[PS0359]

Kornea Ülserlerinde ve Kornea Epitel İyileşme Zorluklarında Plateletten Zengin Plasma (PRP) Kullanımı Sonuçları

Orkun Müftüoğlu, Emre Altınkurt, Mahmut Haliloğlu, Mustafa Özsütçü
Orkun Müftüoğlu

AMAÇ: Kornea ülserlerinde ve kornea epitel iyileşme zorluklarında Plateletten zengin plasma (PRP) kullanımı sonuçlarını değerlendirmek.
GEREÇ-YÖNTEM: Girişimsel vaka serisi olarak değerlendirilen hasta grubunda kornea ülseri ve/veya epitel defekti olan ve konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen toplam 26 hastanın 32 gözü çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 56 ± 12.5 (32 – 85) yıl idi. Kan alımından sonra santrifuj yapılarak kalsiyum iyon solüsyonunda bekletildi. Pıhtı formasyonu gözlendikten sonra 30-90ml’lik topical damlalar halinde %20 konsantrasyonunda günde 4-6 defa kullanıldı.
BULGULAR: Sekiz hastanın 8 gözünde nörotropik keratit, 5 hastanın 5 gözünde post-keratoplasti epitel defekti, 4 hastanın 4 gözünde herpetik keratit sonrası epitel defekti, ve 2 hastanın 4 gözünde çapraz bağlam sonrası epitel defekti olan hastalarda epitel defektlerinde tamamen iyileşme gözlendi. Ciddi kuru gözü olan 4 hastanın 8 gözünde, ve Laser in situ keratomilözis ameliyatı sonrası geçmeyen punktat boyanması olan 3 hastanın 3 gözünde punktat boyanmalarda azalma belirlendi.
SONUÇ: Topikal PRP kullanımı kornea ülserlerinde ve kornea epitel iyileşme zorluklarında diğer tedavilere ek olarak fayda sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: plateletten zengin plasma, kornea epitel defekti, kornea epitel iyileşme zorluğu