Coğrafi Açıdan Akdeniz Havzası”


Gönençgil B.

Akdeniz’de Ulusal ve Küresel Stratejiler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 13 June 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey

Abstract

Akdeniz Havzası dünyanın en büyük iç denizi olan Akdeniz’i çevreleyen ve tipik Akdeniz ikliminin etkisi altında yer alan toprakları tanımlayan bir havzadır. Afrika, Asya, Avrupa kıtalarının bir bölümünü kapsamaktadır.

Akdeniz, doğal ortam olarak bir yandan önemli kaynakları barındırırken, diğer yandan tarihi ve coğrafi özellikleri bir birine sıkı bağlarla bağlanmış ve bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış toprakların arasında önemli bir iç denizdir.

Coğrafi ve tarihi geçmişinden gelen bu stratejik önemi ile Akdeniz hem oşinografik ve hem de uluslararası siyaset anlamında sıcak bir deniz olmuştur. Bu sunumda Akdeniz’e tarihi ve stratejik önemini veren coğrafi unsurlar ele alınacaktır.