Solitary Median Maxillary Central Incisor Syndrome


Creative Commons License

KASIMOĞLU Y. , Kocaaydın S., GENÇAY K.

22th TDA International Dental Congress, İzmir, Turkey, 19 - 21 May 2016, pp.80

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.80

Abstract

OBJECTIVE: Solitary median maxillary central incisor syndrome is a rare dental anomaly with a reported prevalence of 1:50000. A single central incisor at the midline of the maxilla is present in this syndrome and the etiology is unkown. Aside from the typical dental symptoms experienced by the patients, growth hormone deficiency and structural anomalies are also observed. The purpose of this study is to present a case with solitary median central incisor tooth.

METHODS: 4-year-old femalepatient referred to the clinics of Department of Pediatric Dentistry, Istanbul University with a complaints of narrow palate and unesthetic appearance of anterior macxillary teeth expressed by her parents. Her medical history revealed non-consanguineous married parents and unlike other patients with this syndrome, she did not have epilepsy, congenital heart diseases and intellectual deficiency. It was reported that the patient was hospitalized for 8 days due to nasal airway obstruction, 20 days after the birth.

FINDINGS: Intraoral examination showed a solitary central incisor tooth at the midline of the maxillary dental arch. An unusual risge was present along the midpalatal suture. Unlike previously reported findings of the syndrome, labial frenulum was observed in this patient. The panoramic radiographs showed that the permanent central incisor was also solitary and there was not any agenesis present with the other teeth.

CONCLUSION: Early diagnosis of solitary median maxillary central incisor syndrome is important for planning the treatment of the esthetic problems, caused by the syndrome.

AMAÇ: Nadir görülen bir dental anomali olan soliter median maksiller santral kesici sendromu toplumda 1:50000 sıklığında görülmektedir. Etyolojisi bilinmeyen bu sendromda maksillada orta hat üzerinde yalnızca bir tane santral keisic diş yer almaktadır. Sendromun görüldüğü bireylerde tipik ağız bulgusunun yanı sıra büyüme hormonu eksikliği ve bedensel anomalilere de rastlanmaktadır. Bu olgu raporunun amacı soliter median santral kesici dişe sahip bir olgunun sunulmasıdır.

YÖNTEM: 4 yaşındaki kız hasta, ebeveynlerinin damak darlığı ve ön bölge dişlerinde estetik şikayeti ile İstanbul Üniversitesi Pedodonti Ana Bilim Dalı kliniğimize başvurdu. Hastanın hikayesinde ebeveynleri arasında akraba evliliği olmadığı, bu sendromde sık görülen epilepsi, konjenital kalp rahatsızlığı, dikkat eksikliği gibi bir sorun yaşamadığı öğrenildi. Hastanın 20 günlükken nefes darlığı sebebiyle hospitalize edildiği ve 8 gün yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

BULGULAR: Ağız içi muayenede maksillada orta hat üzerinde bir adet soliter santral kesici diş olduğu görüldü. Midpalatal sutur hattında çıkıntı gözlendi. Rapor edilen sendrom bulgularının aksine bu hastada labial frenulumun mevcut olduğu görüldü. Panoramik radyografide alttaki daimi santral kesici germinin de soliter olduğu, başka dişlerde agenezi olmadığı saptandı.

SONUÇ: Üst çene ön bölgede estetik probleme yol açan soliter median maksiller santral kesici sendromunun erken yaşlarda teşhisinin ve takibinin yapılması bu anomalinin tedavi planlamasında önem taşımaktadır.