TÜRK CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA SERİ MUHAKEME USULÜNÜN GENEL DEĞERLENDİRMESİ


Işıka S.

Ceza Hukuku Dergisi, cilt.16, sa.45, ss.157-174, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 16 Konu: 45
  • Basım Tarihi: 2021
  • Dergi Adı: Ceza Hukuku Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.157-174

Özet

Seri muhakeme usulü, 24.10.2019 tarih ve 7188 sayılı kanunla Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) getirilmiş yeni bir yargılama usulüdür. Usulün koşulları, CMK m.250’de ve Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği’nde düzenlenmiştrir. Seri muhakeme usulünde uyuşmazlık, soruşturma aşamasında ortadan kalkmaktadır.

Usule göre, CMK m.250’de sayılı suçların işlenmiş olması halinde cumhuriyet savcısı şüpheliye seri muhakeme usulünün uygulanmasını teklif etmektedir. Şüphelinin teklifi kabul etmesi üzerine cumhuriyet savcısı belirlediği temel cezayı yarı oranında indirerek mahkemeye bir talepname sunar ve seri muhakeme usulünün uygulanmasını talep eder. Koşulların bulunması halinde mahkeme cumhuriyet savcısının hazırladığı talepnameyi onaylar ve talepnamede belirlenen şekilde hükmü kurar. Yargılama sürecinin hızlandırılmasını ve iş yükünün azaltılmasını amaçlayan usul, alternatif çözüm yöntemi olarak kabul edilmektedir.

The serial trial procedure is a new trial procedure, that established in the Turkish Criminal Procedure Code (CPC) by the law numbered 7188 on 24.10.2019. The conditions of this procedure are regulated in Article 250 of CPC and in the Internal Regulation on Serial Trial Procedure(IR). The dispute is settled during the investigation phase in serial trial procedure.

According to this procedure; if the crime which is under the investigation listed in Art. 250, the prosecutor proposed to the suspect the application of serial trial procedure; upon the acceptance of the suspect, the prosecutor reduces the punishment, that he determined by one half and he requests from the court to apply the serial trial procedure about the suspect with a requisition. If the conditions are met, the court approves the requirement and it becomes the judgment. This procedure, which aims to speed up the trial process and reduce the caseload of the judiciary, was introduced as an alternative dispute resolution method.