Eski Riva ve Bıçkı Dereleri’nin Zooplankton Faunası (İstanbulTürkiye)


Dorak Z.

İÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.27, sa.1, ss.27-52, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 27 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: İÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.27-52

Özet

 

Bu çalışmada, İstanbul’un en büyük içme suyu rezervuarının en önemli kaynakları olan Eski Riva ve Bıçkı Dereleri’nin zooplankton kommunite yapısı ve çeşitliliği Eylül 2006- Ağustos 2007 tarihleri arasında aylık olarak incelenmiştir. Ölçülen çevresel parametreler su sıcaklığı, elektriksel iletkenlik, çözünmüş oksijen ve pH’dır. Belirlenen çevresel parametre değerlerinin teşhis edilen organizmaların yaşamlarını sürdürmeleri için uygun olduğu ve Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre derelerin su kalitesinin I. Sınıf olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada 33 Rotifer, 3 Kopepod ve 4 Kladoser olmak üzere toplam 40 takson tespit edilmiştir. Her iki derede de Rotifera en bol bulunan grup olmuştur (Bıçkı Dere % 97.3, Eski Riva Deresi %83). Eski Riva Deresi’nde Euchlanis dilatata Ehr., Canthocamptus staphylinus (Jurine), Lecane (Monostyla) lunaris (Ehr.), Colurella colurus (Ehr.), Trichocerca (Diurella) porcellus (Gosse), Lepadella patella (O.F.M.), Trichocerca cylindirica (Imhof), Rotaria rotatoria (Pallas), Cephalodella gibba (Ehr.) ile Alona rectangula Sars ve Bıçkı Dere’de Lepadella ovalis (O.F.M.), T. (D.) porcellus, C. colurus, C. staphylinus ile A. rectangula çalışma periyodunda baskın türler olarak
teşhis edilmiştir. Teşhis edilen zooplankton türleri açısından iki istasyon arasındaki benzerlik oranı %53.9 olarak belirlenmiştir. Teşhis edilen zooplankton türleri çalışma alanı için ilk kayıttır.

 

In the present study the community structure and diversity of zooplankton were investigated monthly in Eski Riva and Bıçkı Streams, which are the most important sources of the largest drinking water reservoir of Istanbul, during September 2006-August 2007. The environmental variables measured were water temperature, electrical conductivity, dissolved oxygen and pH. Determined environmental parameter values were found suitable for survival of the identified organisms and according to Regulation of Water Pollution and Control (RWPC) issued by the Ministary of Environment and Forestry the water quality of streams were found I class. During the
study period total of 40 taxa was observed and 33 taxa of Rotifera, 3 taxa of Copepoda and 4 taxa of Cladocera identified. Rotifera was the most abundant group in studied two streams (Bıçkı Stream 97.3%, Eski Riva Stream 83%). In Eski Riva Stream Euchlanis dilatata Ehr., Canthocamptus staphylinus (Jurine), Lecane (Monostyla) lunaris (Ehr.), Colurella colurus (Ehr.), Trichocerca (Diurella) porcellus (Gosse), Lepadella patella (O.F.M.), Trichocerca cylindirica (Imhof), Rotaria rotatoria (Pallas), Cephalodella gibba (Ehr.) and Alona rectangula Sars and in Bıçkı Stream Lepadella ovalis (O.F.M.), T. (D.) porcellus , C. colurus, C. staphylinus and A. rectangula were identified as the dominant species in the study period. In terms of identified zooplankton species the percantage of similarity between two stations was determined to be 53.9%. All zooplankton species identified are the first record for the study area.