Applicability Of Time Based Activity Based Costing Method In Health Sector And An Application In Oral And Dental Health Care Policlinic


Anıl Keskin D. , Kılıç Güngör B.

Mali Çözüm, vol.30, no.158, pp.47-79, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 158
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Mali Çözüm
  • Page Numbers: pp.47-79

Abstract

With this study, an exemplary application has been established for health enterprises providing oral health services. In this application, the unit costs of two-faceted filler, two-channel canal treatment, dental stone cleaning and unit costs of orthodontic treatments in a particular outpatient clinic were calculated by using traditional costing, activity-based costing (ABC) and time-based activity-based costing (TBABC) methods. The data needed for these calculations were observed in real time for one year and the managers and physicians were consulted at missing points. In this way, it is aimed to be able to reveal the costs that are close to the reality for both the sample business and the owners and dentists who will benefit from this study. As a result of the costing methods used, the results were compared with each other and with the price list of the Turkish Dental Association (TDA). The first one of the most noteworthy points in the results is that the unit costs calculated for orthodontics are higher than the price given by the TDA and the second is that the unit costs calculated by the TBABC method for all these treatments are lower than the other costing methods.

Bu çalışma ile ağız diş sağlığı hizmetleri sunan sağlık işletmeleri için örnek
bir uygulama oluşturulmuştur. Bu uygulamada özel bir poliklinikte iki yüzlü
dolgu, iki kanallı kanal tedavisi, diş taşı temizliği ve ortodonti tedavilerinin
birim maliyetleri; geleneksel maliyetleme, faaliyet tabanlı maliyetleme (FTM)
ve sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme (SDFTM) yöntemleri kullanılarak
hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar için gerekli veriler bir yıl boyunca gerçek
zamanlı olarak gözlemlenmiş olup, eksik kalınan noktalarda yöneticiler ve
hekimlerin bilgilerine başvurulmuştur. Böylelikle hem örnek işletme için hem
de bu çalışmadan faydalanacak olan işletme sahipleri ve diş hekimleri için
gerçeğe en yakın maliyetleri ortaya çıkarabilmek amaçlanmıştır.
Kullanılan maliyetleme yöntemleri neticesinde ortaya çıkan sonuçlar hem
birbirleriyle hem de Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB)’nin fiyat listesiyle
kıyaslanmıştır. Sonuçlarda en çok dikkat çeken noktalardan ilki ortodonti için
hesaplanan birim maliyetlerin TDB’nin verdiği fiyatın çok üzerinde çıkması,
ikincisi ise söz konusu tedavilerin hepsi için SDFTM yöntemiyle hesaplanan
birim maliyetlerinin diğer maliyetleme yöntemlerinden daha düşük çıkmasıdı