Dini Epistemolojinin Mantıksal Analizinde Rasyonel Dil İnşası: Baberti Örneği


Hacınebioğlu İ. L. , Altunya H.

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.1-14, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-14

Özet

İslam düşüncesi açısından klasik geleneğin temsilcilerinden sayılan Ekmelüddîn el-Bâbertî, rasyonel bir din dili oluştururken mantıksal tercihlerin oluşması üzerindeki tartışmalar üzerinde durmaktadır. Din dilinin oluşumu açısından onun ortaya koyduğu yaklaşımla, epistemolojik bir temel üzerinden mantıksal olarak analizler yapılırken başta ontolojik olmak üzere karşılaşılan farklı dini ve felsefi yaklaşımlar karşılaştırılmaktadır. Burada ele alınan onun mesela şerhu’l-Maksad gibi eserlerinde takip edilebileceği gibi rasyonel bir dil inşası, mantığın bir zemin olarak epistemolojik temellendirmelerdeki dinamiklerin oluşmasında, kullanılmasında ve yorumlanmasındaki öneminin ve işlevinin açığa çıkmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Mantık, Kelam, Semantik, Tanım, Varlık.

Akmaluddin al-Babarti is a representative of classical Islamic thought who establishes epistemic and ontolological problems in logical preferences in order to produce a certain religious language. In his treatise like Sharhu’l-Maksad and many other commentaries on epistemological and ontological discussions, he has been using semantic and methodological tools of science of logic.

Key Words: Logic, Kalam, Semantic, Definition, Existence.